Piping Concert

St Peter's Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Oidhche Phìobaireachd le pìobairean òga Uibhist agus an luchd-teagaisg aig Ceòlas, nam measg, Seonaidh Mac an t-Saoir, Keith MacDhòmhnaill à […]

Get Tickets £10.00 18 tickets left

Fiddle and Dance Night

St Peter's Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Ceòl na fìdhle bho gach taobh an Atlantic agus danns' de gach seòrsa. Cuiribh oirbh na brògan dannsaidh airson deagh […]

£10.00