Aifreann Gàidhlig

St Peter's Church St Peter's Catholic Church, Daliburgh, Isle of South Uist, United Kingdom

Gaelic Mass at St Peter's Church   Aifreann Gàidhlig madainn Dhidòmhnaich ann an Eaglais Naoimh Pheadair, le Mgr Ros Crìochtun. […]