Session – Borrodale Hotel

Borrodale Hotel Daliburgh, Isle of South Uist

Seisean-ciùil aig Taigh-Òsta a' Bhorrodail Join a session at the Borrodale Hotel. FREE