Sèimh

£12.00

An dàrna clàr aig Gillebrìde leis na h-òrain air an cruthachadh (faclan agus na fuinn) leis fhèin. ‘S e clàr àlainn a th’ ann le òrain a tha a’ dèiligeadh le iomadach cuspair agus le taic-ciùil eireachdail.  Tha 10 òrain gu tur ùr air a’ chlàr agus am measg nan seinneadairean a tha còmhla ri Gillebrìde tha Karen NicMhathain agus Màighread Stiùbhart. Chaidh an clàr a riochdachadh le Mhairi Hall.

Sèimh: The State of Calm – the second self-penned album from Gaelic singer Gillebrìde MacMillan is a beautifully crafted album with powerful songwriting and subtle arrangements. The album has 10 original songs by Gillebrìde and features guest singers Karen Matheson and Margaret Stewart. The album was produced by Mhairi Hall.

9 in stock