Loch Chill Donnain le Taigh Ghearraidh-Bhailteis (c) Liam Alastair Crouse

12th November 2020