Màiri Nic ‘IlleMhaoil

‘S ann à Gearraidh Bhailteas ann an Uibhist a Deas a tha Màiri ged a tha i a-nist a’ fuireach agus ag obair ann an Glaschu. Dh’ionnsaich Màiri mòran de na h-òrain a bhitheas i a’ seinn bho Iseabail T Dhòmhnallach agus mar as trice ’s e òrain a chaidh a chruinneachadh ann an Uibhist a Deas a bhitheas i a’ seinn.  Tha i air a bhith a’ teagasg òrain Ghàidhlig agus cànan Gàidhlig do dh’inbhich agus do chloinn aig iomadh fèis air feadh Alba agus nas fharsaing.  Seo a’ chiad turas aig Màiri a’ bhith a’ teagasg aig Ceòlas.  Am bliadhna, thèid a’ chiad chlàr aice a chur air bhog.