Aonghas Iain Dòmhnallach

’S e Aonghas Iain Dòmhnallach, à Crois Moireig ann an Uibhist a Tuath, a ghabhas an cùrsa ‘Seanchas’, fear aig a bheil tuigse bharraichte air seanchas nan Gàidheal, bhon uair a bhiodh e fhèin a’ cruinneachadh agus a’ clàradh seanchas, bàrdachd is beul-aithris nan Gàidheal bho dheireadh nan 1960an gu tòiseachd nan 1970an.