Fìdheall

Nòs Gàidhealach às a’ Ghàidhealtachd an Iar agus Ceap Breatainn do dh’òigridh (14-17 bliadhna), luchd-tòiseachaidh, luchd-meadhanach agus luchd-adhartach, a’ sònrachadh air stoidhlichean dannsaidh is cluich sòisealta. Tha an oidhche aca fhèin air Oidhche Dhannsairean is Fhìdhlearan, a’ sealltainn mar a thig an dà rud sin còmhla.

Fìdhlearachd na h-Òigridh (ciad & dàrna roghainn) – Iain MacPhàrlain

Luchd-tòiseachaidh (ciad & dàrna roghainn) – Gabe McVarish

Luchd-meadhanach (ciad & dàrna roghainn) – Stan Chapman

Luchd-adhartach (ciad & dàrna roghainn) – Troy MacGilleBhràtha