Àiteachan-fuirich

A bharrachd air an liosta againn fhèin, gheibh sibh feadhainn eile air www.southuist.com cho math ri VisitScotland agusVisit Outer Hebrides. Ach na bi leisg oirbh fios a chur thugainn le ceist sam bith.

Accommodation

Liosta àiteachan-fuirich

***a’ comharradh gu bheil Gàidhlig san àite

Seòrsa Ainm Seòladh Baile Còd-puist Fòn Làrach-lìn Post-d
B&B Karingeidha*** Dalabrog HS8 5SS 01878 700 495 karingeidha@hotmail.com
B&B B&B Màiri*** 336 Baghasdail HS8 5TD 01878 700409 marysteele336@gmail.com
B&B Brae Lea Lasgair Loch Baghasdail HS8 5TH 01878 700 497 braelea@supanet.com
B&B Ard na Mara Cille Pheadair HS8 5TB 01878 700452 rosemaryrobinson334@btinternet.com
B&B Milestone B&B 465 Taobh a Deas Loch Baghasdail HS8 5UB 01878 700 275
B&B Heron Point 452 Loch Baghasdail HS8 5TN 01878 700073 info@heronpoint.co.uk
B&B Angler’s Retreat 1 Àird Mhòr HS8 5QY 01870 610325
B&B Glenview 469 Taobh a Tuath Loch Baghasdail HS8 5TN 01878 700835 dollyangus@hotmail.co.uk
B&B Kiaora*** 405 Taobh a Tuath Smercleit HS8 5TU 01878 700382
B&B Kilvale*** 240 Gearraidh Sheilidh HS8 5SX 01878 700394 maggie_steele@hotmail.com
B&B Lochside Cottage*** Loch Baghasdail HS8 5TN 01878 700 472 loch-side_cottage@tiscali.co.uk
B&B Milton*** 3a Gearraidh Bhailteis HS8 5RY 01878 710 224
B&B Arnabhal*** 5 Gearraidh Bhailteis HS8 5RY 01878 710371
B&B Leth Meadhanach*** 363 Leth Meadhanach HS8 5TE 01878 700 586
B&B Riverside Cottage Loch Baghasdail HS8 5TN 01878 700 467 noble813@btinternet.com
Hotel Borrodale Hotel Dalabrog HS8 5SS 01878 700444 reception@borrodalehotel.co.uk
Hotel Lochboisdale Hotel Loch Baghasdail HS8 5TH 01878 700 332 karen@lochboisdale.com
Hotel Polachar Inn Poll a’ Charra HS8 5TT 01878 700215 http://polocharinn.com/
Lodge Grogarry Lodge Gròigearraidh HS8 5RR 01878 700101 info@grogarrylodge.com
Self catering An Taigh Soilleir*** Buaile Dubh Ìochdar HS8 5RQ 07834 688201 enquiries@taighsoilleir.com
Self catering Àirigh nam Fiadh*** Gèirinis HS8 5RW 01870 620 264 airighnamfiadh@gmail.com
Self catering Ben Scrien Cottage*** Baile Èirisgeidh HS8 5JL 01878 720214 stay@eriskayholidaycottage.co.uk
Self catering Evat Cottage*** Taobh a Deas Loch Baghasdail HS8 5UB 07760 254525 curry6qa@btinternet.com
Self catering Grianaig House Gearraidh Sheilidh HS8 5SX 01878 700 406 grianaighouse@gmail.com
Self catering Obbe House 17 Lìonacleit HS7 5PJ 01870 602538 angus.macphee@btopenworld.com
Self catering Eight Askernish 8 Aisgernis HS8 5SY 01878 700828 mail@eightaskernish.scot
Self catering Àird na Haun Haunn Èirisgeidh HS8 5JH 0141 321 1326 enquiries@eriskayselfcatering.com
Self catering Lochside Cottage Àird Mhòr HS8 5QY 01870 610482 info@hebrides-holiday-cottage.co.uk
Self catering South Uist Hostel & Campsite*** Taobh a Tuath Gleann Dàil HS8 5UD 079 646 81 901 paul@southuisthostel.co.uk
Self catering Boisdale House Taobh a Deas Loch Baghasdail HS8 5UB 0207 582 2418
Self catering Borrodale House Loch Baghasdail HS8 5TH 01878 700444
Self catering Caravan*** 8 Calabhaigh Loch Baghasdail HS8 5TH 01878 700892
Self catering Caravan*** Taobh a Deas Loch Baghasdail HS8 5UB 01878 700546
Self catering Carrick Èirisgeidh HS8 5JH 01878 700828 mail@carrickeriskay.scot
Self catering Chalet*** Àird Mhòr  HS8 5PE rhmacphee@aol.com
Self catering Family House*** 337 Baghasdail HS8 5DT 07967 448 965 familyhouse@live.co.uk
Self catering Lingeigh*** Smercleit HS8 5TU 01878 700383
Self catering Fudaigh*** Smercleit HS8 5TU 01878 700383
Self catering Seann Taigh*** 472 Taobh a Deas Loch Baghasdail HS8 5UB enquiries@seanntaigh.co.uk
Self catering Private let (John Gray) Loch Baghasdail HS8 5TN 07760128836

07555277217

Self catering The Flat*** 2 Baile Èirisgeidh HS8 5JL 01878 720 274
Self-catering Uist Travel Accommodation Dalabrog HS8 5SS 01878700566

07585223893

www.uta.scot Uisttravelaccommodationlimited@gmail.com
Glamping Uist Storm Pods 442/2 Taobh a Tuath Loch Baghasdail HS8 5TH 01878 700845 uiststormpods@btinternet.com
Glamping Dalimach Storm Pods 271 Dalabrog HS8 5SS 01878 700572 frenchscotjeff@aol.com
Camping Kilbride Cille Bhrìghde HS8 5TT 01878 700568 mailbox@kilbridecampsite.co.uk