Sgoil Shamhraidh 2022

3mh gu 8mh Iuchair


Chuir Ceòlas an sgoil shamhraidh againn air-loidhne an uiridh. Chaidh tachartasan feasgair a chuir air dòigh cuideachd.


Thoir sùil air ais an seo nas fhaide air adhart airson tuilleadh fiosrachaidh mun phrògram airson 2022.

Thig crìoch air an t-saoghal ach mairidh gaol is ceòl.