Às an Tobar

Tachartasan gach oidhche 15mh gu 20mh Samhain 2021

A’ tòiseachadh aig 6:30f gach oidhche

Tha Ceòlas a’ leantainn air adhart le bhith a’ comharrachadh ‘An Tilleadh’, air a thoirt a-mach le Sgoil Lionacleit ann an 2014, cruinneachadh den sgrìobhadh as fheàrr le seann sgoilearan a’ spangachadh thar fichead bliadhna.  A bharrachd air an seo, a bhith a’ comharrachadh na bàird againn fhèin agus ath-chlò-bhualadh bàrdachd iongantach Dòmhnaill Iain Dhonnachaidh – Chì Mi – tachartas beò ann an Iochdar aig deireadh na seachdain.  

Airson faighinn a-steach gu gach tachartas, cliog air ceangal Facebook Live

Dimairt 16mh dhan t-Samhain 6:30 – 7:00f

Mairead Chaimbeul

a’ leughadh na sgeulachd aice, ‘An t-Aithreachas’ agus ann an còmhradh le Kathleen NicAonghais

Facebook Live

Diciadain 18mh dhan t-Samhain 6:30 – 7:00f

Eoina Rodgers

a’ leughadh na sgeulachd aice ‘A Chonaire’

Facebook Live

Diardaoin 18mh dhan t-Samhain 6:30 – 7:00f

Seonaid Nic’IlleMhaoil

a’ leughadh na sgeulachd aice ‘An Aisling ‘, le dealbhan ùra le Sandra Steele, a’ toirt a-steach agallamh le Kathleen NicAonghais

Facebook Live

Dihaoine 19mh dhan t-Samhain 6:00 – 7:00f

(Stòiridh)

Màrtainn Mac an t-Saoir

a’ leughadh an eadar-theangachadh aige de sgeulachd Iapanaich.

Facebook Live

Disathairne 20mh dhan t-Samhain 4:30f

TACHARTAS BEÒ Talla an Ìochdair

Màrtainn Mac an t-Saoir

Bidh Màrtainn a’ leughadh bho na h-obraichean foillsichte aige agus a’ togail cheistean bhon luchd-èisteachd. Air a leantainn le….

TACHARTAS BEÒTalla an Ìochdair aig 5:30f

Bill Innes

Ath-chur-air-bhog Chì Mi – a’ bhàrdachd Ghàidhlig le Dhòmhnaill Iain Dhonnachaidh, le ro-ràdh ùr le Lena Walker agus a’ toirt a-steach obair nach deach fhoillseachadh roimhe bhon bhàrd mhòr.

Bidh copaidhean dhen fhoillseachadh ùr rim faotainn aig an tachartas aig prìs shònraichte de £15.