Às an Tobar

Fèill ùr litreachais Ghàidhlig, rè Seachdain Leabhraichean na h-Alba, a’ coimhead air litreachas Gàidhlig à Uibhist. ’S àbhaist cur-air-bhog leabhraichean, còmhraidhean leis an ùghdar agus seiseanan chloinne a bhith ann. 

Tadhail air làrach-lìn na fèille fhèin an seo: www.uistbookfestival.org.

 

Tobar