Mar dèidhinn > Luchd-obrach > Frank McConnell – Manaidsear Amalachais

Frank McConnell – Manaidsear Amalachais

Rugadh agus thogadh Frank McConnell ann an Glaschu de theaghlach à Uibhist a Deas. Cheumnachadh e bho Cholaiste Jordanhill, agus an nuair sin rinn e trèanadh le Royston Maldoom agus The Arts in Fife, far an do leasaich e ùidh mhòr ann an cruthachalachd, na h-ealain agus foghlam foghlam ann an seadh farsaing.
Tha e air cluich còmhla ri mòran chompanaidhean theatar, gu sònraichte Communicado agus chaidh a bharantachadh le grunn chompanaidhean dannsa is opera san Roinn Eòrpa agus Ameireagadh a Tuath. Anns a ’Chèitean 2000, bha e air aon den chiad fheadhainn a thug seachad caidreachas bho NESTA (the National Endowment for Science, Technology and the Arts). Is e a stèidhich trì companaidhean dannsa cudromach ann an Alba: Dundee Rep Dance Co; Dannsa ( dannsa traidiseanta); agus a chompanaidh fhèin – plan B, a stiùir e airson faisg air trithead bliadhna mus do dhùin e ann an 2019.