Mar dèidhinn > Bòrd-stiùiridh > Sarah NicAoidh

Sarah NicAoidh

‘S e boireannach òg a th ’ann an Sarah a thill dhachaigh a dh’ Uibhist a Deas às deidh grunn bhliadhnaichean san Ògmhios 2017. Tha i air fhastadh le Comhairle nan Eilean Siar agus tha i na pàirt den sgioba riaghlaidh san dachaigh cùraim ionadail. Thogadh Sarah ann an cultar de Gaidhlig agus ceòl traidiseanta agus bha i a ’farpais aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail iomadh uair. Bha Sarah a ’teagasg clasaichean seinn Gaidhlig airson Feis Tir a’Mhurain mus do dh’ fhalbh i airson a cuid ionnsachaidh. Bidh i cuideachd a ’toirt taic dha h-athair air a’ chroit agus, nuair a tha an nighean aice nas sine, leanaidh i cuideachd  anns na traidiseanan beairteach a chaidh sìos tro iomadh ginealach.