Mar dèidhinn > Bòrd-stiùiridh > Dòmhnall Iain Dòmhnallach

Dòmhnall Iain Dòmhnallach

Tha Dòmhnall Iain na einnseanair aig Comhairle nan Eilean Siar.  Bha e ag obair do chompanaidh comhairleachaidh einnseanairidh ann an Glaschu, agus cuideachd do J. J. MacDonald Contractors ann an Uibhist. Thar an 10 bliadhna aig a’ Chomhairle, tha dleastanas air a bhith aige don obair mhòr càraidh bho sgrìos stoirmean, a’ gabhail a-steach leasachaidhean na Fadhlach a Tuath, agus Sgeamaichean Dìona Còrsa Uibhist & Bharraigh. Tha Dòmhnall Iain na Stiùiriche air SURE (Neart Ath-nuadhachail Uibhist a Deas). Tha e na bhall de Chomataidh Coitchinn Ghèirinis agus buidhnean coimhearsnachd leithid Guthan an Iar.