Ceòl Traidiseanta | Dannsa | Cùrsaichean Gàidhlig | Innse Gall

Às an Tobar

Tha Ceòlas a’ leantainn air adhart le bhith a’ comharrachadh ‘An Tilleadh’, agus Ath-chur-air-bhog Chì Mi, – a’ bhàrdachd Ghàidhlig le Dhòmhnaill Iain Dhonnachaidh

Read more >

Clasaichean Gàidhlig

Bidh Ceolas a’ ruith teirm eile de chlasaichean air-loidhne anns an Fhaoilleach 2022. Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh an-seo mu na clasaichean. […]

Read more >

Màiri Nic ‘IlleMhaoil

A’ chiad CD aig Màiri Nic IlleMhaoil – Gu Deas …

Read more >
Niall MacDonald playing button box with Piano

Bogsa & Fìdheall

Tha sinn a ’coimhead airson daoine òga a tha airson fidheall no piàna a thòiseachadh….

Read more >
Covid-19 Update pic

Ùrachadh-fios COVID-19

A rèir stiùiridhean riaghaltais mun choròna-bhìoras, tha Ceòlas agus a chompàirteachaidhean air cur rompa na tachartasan a leanas – eadar […]

Read more >

Cnoc Soilleir

’S e iomairt chompàirteachaidh eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI a th’ ann an Cnoc Soilleir.

Read more >