Ceòl Traidiseanta | Dannsa | Cùrsaichean Gàidhlig | Innse Gall

Symposium Cheòlais 2021

Bidh an Symposium a-nis air-loidhne air Dihaoine 3 Sultain ….

Read more >
Niall MacDonald playing button box with Piano

Bogsa & Fìdheall

Tha sinn a ’coimhead airson daoine òga a tha airson fidheall no piàna a thòiseachadh….

Read more >

Màiri Nic ‘IlleMhaoil

A’ chiad CD aig Màiri Nic IlleMhaoil – Gu Deas …

Read more >
Covid-19 Update pic

Ùrachadh-fios COVID-19

A rèir stiùiridhean riaghaltais mun choròna-bhìoras, tha Ceòlas agus a chompàirteachaidhean air cur rompa na tachartasan a leanas – eadar […]

Read more >

Cnoc Soilleir

’S e iomairt chompàirteachaidh eadar Ceòlas Uibhist agus Colaisde a’ Chaisteil UHI a th’ ann an Cnoc Soilleir.

Read more >

Clasaichean Gàidhlig

Bidh Ceolas a’ ruith chlasaichean Gàidhlig agus an-dràsta ’s ann air-loidhne air Zoom a tha na clasaichean. Bidh clasaichean Gàidhlig mar […]

Read more >