collage photo of 3 performers
Disathairne, 15mh An Dàmhair
8f
Cnoc Solleir

Tha sinn toilichte innse gum bi cuirm Cuairt Nan Òran a’ toirt Liam Ó Maonlaí, ceòladair ainmeil à Èirinn, ri chèile le Kathleen NicAonghais agus Alana NicAonghais airson oidhche shònraichte de cheòl is òrain Ghàidhlig.

Bidh an triùir seo a’ tighinn còmhla bho gach taobh de chuan Èirinn airson iomradh is cliù a thoirt do chultar na Gàidhlig a tha beò eadar an dà dhùthaich.