Clouds Mirrored in Loch

Clasaichean Gàidhlig 2022 – 2023

Thig còmhla rinn sna clasaichean aig Ceòlas

Bidh Ceolas a’ ruith chlasaichean air-loidhne a-rithist as t-Fhoghar 2022.

Bidh dà teirm againn eadar an t-Sultain 2022 agus am Màrt 2023 air na deitichean a leanas:

Teirm 1: w/b 26/9/22 gu w/b 12/12/22

(Làithean-saora: 17/10/22 & 24/10/22)

Teirm 2: w/b 9/1/23 gu w/b 27/3/23

(Làithean-saora: 13/2/23 & 20/2/23)

LevelTutorTime
BeginnerCatriona BlackDiciadan 1400 – 1530
 no 1830 – 2000
Post-BeginnerJoan MacDonaldDidaoirne 1830 – 2000
Intermediate 1Alec Bhaltos MacDonaldDiMairt 1200 – 1330
Intermediate 2Màiri MacMillanDiciadan 1900 – 2030
AdvancedCatriona MacIntyreDidaoirne 1900 – 2030
Intermediate ConversationJohn Neil MacDonaldDiMairt 1700 – 1830
Advanced Plus ConversationMàiri MacInnesDiMairt 0930 – 1100

Seo fiosrachadh a thaobh na clasaichean agus ìrean againn: Ceòlas Levels 2022/23

A view of the The Minch from the top of a hill

Bidh cosgais £300 airson a’ bhliadhna de chlasaichean, £250 do dhaoine a tha a’ fuireach anns na h-Eileananan an Iar. Anns a’ chiad dol-a-mach bidh prìomhachas air daoine a tha ag iarraidh soidhneadh suas airson an dà teirm.

Bidh seisean còmhraidh “drop-in” air-loidhne cuideachd a h-uile seachdain airson na daoine anns na clasaichean againn, a’ toirt chothrom a bharrachd dhuibh ur cuid Gàidhlig a chleachdadh. 

Fosglaidh clàradh dhan liosta phuist-dealain againn an toiseach, mar sin dèanaibh cinnteach gu bheil sibh clàraichte. 

Please select the ways you would like to hear from Ceòlas Uibhist:

You can change your mind at any time by clicking the unsubscribe link in the footer of any email you receive from us, or by contacting us at info@ceolas.co.uk. We will treat your information with respect. For more information about our privacy practices please visit our website. By clicking below, you agree that we may process your information in accordance with these terms.

We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp’s privacy practices here.

Ma tha thu ag iarraidh tuilleadh fiosrachaidh cuir post-d gu Shona Masson, Oifigear Gàidhlig aig Ceòlas, no fòn Shona air 01851 770707