News > An Cèilidh Mòr, 10 Iuchar, 2020

An Cèilidh Mòr, 10 Iuchar, 2020

Thèid An Cèilidh Mòr a chumail air loidhne air DihAoine, 10 dhen Iuchar aig 9f gus an sgoil shamhraidh, a chuireadh dheth ri linn a’ choròna-bhìorais, a chomharrachadh.

’S ann air Facebook is Youtube a choimheadar a’ chuirm, sam bi luchd-teagaisg bho sgoiltean thar nam bliadhnaichean a’ cluich. Thèid duilleag a chur air dòigh far am faod an luchd-èisteachd tabhartas-airgid a dhèanamh.

Tron Òg-mhios, bidh Ceòlas a’ cur chlàraidhean bho sheann chuirmean an-àirde air na meadhanan sòisealta gach seachdain.

San eadar-àm, leanaidh Ceòlas air ag ullachadh airson na h-imprig gu Cnoc Soilleir. Tòisichidh obair-togail a-rithist air an làraich a dh’aithghearr, a rèir stiùireadh Riaghaltas na h-Alba.

Fhuair Ceòlas taic luach £166,155 o Mhaoin Aspiring Communities aig Riaghaltas na h-Alba thairis air an dà bhliadhna ri teachd. Bidh seo a’ toirt leudachadh air an luchd-obrach gus fàs a thoirt air obair ealain is dannsa na buidhne agus compàirteachadh a neartachadh.

Tha craoladh a’ Chèilidh Mhòr a’ faighinn taic o Alba Chruthachail, Bòrd na Gàidhlig, Comhairle nan Eilean Siar, Iomairt na Gàidhealtachd ’s nan Eilean agus LEADER Innse Gall.

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach