Clasaichean Gàidhlig gan leantail

25th Am Màrt 2020

Thèid clasaichean coimhearsnachd a chumail air loidhne a’ cleachdadh Zoom aig an àm àbhaisteach. Bidh clas Sgoil Lìonacleit ann feasgar DhiMàirt aig 4:30f agus le aonta an tìdseir. Bidh clas Chothrom (luchd-tòiseachaidh & eadar-mheadhanaich) aig 6:30f DiCiadain. Thèid ceangal-lìn na coinneimh a chur thugad air post-d a leigeas leat tighinn a-steach dhan chlas. Cuir fios gu Fionna Halliday fionna@ceolas.co.uk airson an tuilleadh fiosrachaidh neo cuideachaidh.