News > Ùrachadh-fios COVID-19

Ùrachadh-fios COVID-19

Covid-19 Update pic

A rèir stiùiridhean riaghaltais mun choròna-bhìoras, tha Ceòlas agus a chompàirteachaidhean air cur rompa na tachartasan a leanas – eadar an seo agus an t-Ògmhios – a chur dheth air neo dàil a chur orra:

  • Extremely Pedestrian Chorales (20 Màrt): air a chur dheth rè ùine.
  • Seisean Fiosrachaidh mu Chnoc Soilleir (24 Màrt): air a chur dheth rè ùine; thèid fiosrachadh a chur air an làrach-lìn na àite, mu ùine na h-obrach-togail agus am prògram is goireasan a bhios an cois an ionaid ùir.
  • MAIM (25 Màrt): air a chur dheth rè ùine
  • Clasaichean Gàidhlig gan cur air loidhne; faic an seo.
  • Clasaichean Bogha is Fìdheall: air an cur dheth rè ùine.
  • Cothrom Còmhraidh aig Hebridean Jewellery (19 Màrt): air a chur dheth.
  • Càirdeas Coimhearsnachd: air a chur dheth rè ùine leis gu bheil e ag obair còmhla ri buidhean fo chunnart.
  • Cùrsa Bogaidh na Bealtainne: air a chur dheth; thèid fios a chur dhan fheadhainn a chlàraich agus thèid airgead a phàigheadh air ais.

Thèid sùil gheur a chumail air stiùireadh on bhòrd-slàinte agus on riaghaltas sna seachdainean air thoiseach oirnn. Ge-tà, aig an ìre-sa, tha Sgoil Shamhraidh Cheòlais 2020 fhathast a’ tachairt. Gheibh oileanaich agus luchd-teagaisg brath air leth le fiosrachadh nas mionaidiche.

Nì sinn co-dhùnadh mu ruith na sgoil samhraidh ro 1 Ògmhios.

Tha Ceòlas fortanach mar bhuidheann gun tèid maoineachadh o leithid Alba Chruthachail agus Bhòrd na Gàidhlig a thoirt seachad ged a bhiodh buaidh o spagadh a’ bhìorais air a’ phrògram againn.

Bidh an luchd-obrach ag obair bhon taigh o 18 Màrt agus ’s e info@ceolas.co.uk air neo 01878700154 an dòigh as fhèarr greim fhaighinn oirnn.

Cumaibh sàbhailte!

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach