Prògram Fèis Chullaig 2019

28th An Dàmhair 2019

Bidh Fèis Chullaig, a-nise na ceathramh bliadhna, a’ ruith eadar an 29-31 dhen Dùbhlachd, 2019.

DiSathairne, 28 dhen Dùbhlachd: Dannsa le Fèis Tìr a’ Mhurain, Talla Staoinebrig, £5, 8f-11f.

DiDòmhnaich, 29 dhen Dùbhlachd: Dannsa le Trail West, Talla an Ìochdair, £10, 18+ a-mhàin, 10f gu anmoch.

DiLuain, 30 dhen Dùbhlachd: Cuirm Pìobaireachd, Am Politician, 2f-4f

DiLuain, 30 dhen Dùbhlachd: Cèilidh Chullaig, Loidse Ghróigearraidh, £15 (àireamh chuibhrichte ri fhaighinn), 7f-10f, biadh (lach is gèadh) le duf, agus dram. Fònaibh an oifis gus tiocaidean a ghlèidheadh (01878700154) no cuir post-d gu peggyann@ceolas.co.uk.

DiMàirt, 31 dhen Dùbhlachd:  Cèilidh na Cloinne, Taigh-òsta a’ Bhorradail, 3f-5f, agus seisean ciùil na dhèidh: 5:30f-8f