Clasaichean Gàidhlig 2019-2020

26th An Dàmhair 2019

Tha clasaichean Gàidhlig sa choimhearsnachd air tòiseachadh ann an Uibhist.

Tadhailibh air https://www.ceolas.co.uk/our-work/gaelic/gaelic-classes/ airson an tuilleadh fiosrachaidh.