Cèilidh Mòr

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Cèilidh Mòr a chuireas crìoch air Sgoil Shamhraidh Cheòlais na bliadhna - le ceòl, òrain is dannsa bhon sgioba luchd-teagaisg […]

£10.00

Às an Tobar 2023

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Fèis Litreachas Gàidhlig 2023 - Gaelic Literary Festival 2023