Latest Past Events

Às an Tobar 2023

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist

Fèis Litreachas Gàidhlig 2023 - Gaelic Literary Festival 2023

Cèilidh le St Peters Traditional Dance Club

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist

Cèilidh Coimhearsnachd ann an Talla Naomh Pheadair ann an co-bhonn le St Peter's Traditional Dance Club Ceòl beò agus dannsa […]

Aly Bain & Phil Cunningham

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist

Bidh Phil Cunningham agus Aly Bain air ais ann an Uibhist!
Phil Cunningham and Aly Bain are back in Uist...

£15.00