A Walk and a Dram

A Walk and a Dram - South Lochboisdale Thigibh còmhla ri Dòmhnall Ruairidh Caimbeul air chuairt ann an Taobh a […]

£5.00

Harmonic Singing – Wednesday

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom
Free

Session at Am Politician

Am Politician Am Politician, 3 Balla, Eriskay, Isle of South Uist, United Kingdom

Seisean-ciùil fosgailte aig Am Politician ann an Èirisgeidh. Cuiribh fòn thuca ro-làimh gus bòrd a ghlèidheadh. Feel free to bring […]

Cape Breton Night

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Oidhche de cheòl leis na h-aoighean againn à Alba Nuadh. Bidh Kimberley Fhriseal agus bràithrean Dhòmhnullach air a' cheòl, còmhla […]

£10.00

Harmonic Singing – Thursday

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom
Free

Session – Borrodale Hotel

Borrodale Hotel Borrodale Hotel, Daliburgh, Isle of South Uist, United Kingdom

Seisean-ciùil aig Taigh-Òsta a' Bhorrodail Join a session at the Borrodale Hotel. FREE

Fiddle and Dance Night

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Ceòl na fìdhle bho gach taobh an Atlantic agus danns' de gach seòrsa. Cuiribh oirbh na brògan dannsaidh airson deagh […]

£10.00

Cèilidh Mòr

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Cèilidh Mòr a chuireas crìoch air Sgoil Shamhraidh Cheòlais na bliadhna - le ceòl, òrain is dannsa bhon sgioba luchd-teagaisg […]

£10.00

Cuairt nan Òran – VENUE CHANGE to St Peter’s Hall, Daliburgh

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Bidh a' chuirm seo a-nis a' gabhail àite ann an Talla Naomh Pheadair, Dalabrog / PLEASE NOTE this event will […]

£12.00 – £15.00

Fèis Chullaig 2023

Hogmanay might be over, but Ceòlas will be keeping the cèilidh going with our Fèis Chullaig in January 2023! Join […]

Valentine’s Online House Cèilidh

Online

Ceòlas welcomes you to an online Valentine’s house cèilidh streamed live from South Uist on the evening of 14th February […]

£5.00

Cèilidh aig Cnoc Soilleir

Cnoc Soilleir & Online

Join us for a traditional concert streamed live from Cnoc Soilleir on the evening of 16th February as part of […]

£5.00

Symposium 2023 – SS Marloch

This year’s symposium focuses on the theme of emigration and the centenary of the departure of the SS Marloch from […]

Inhabitants: Indigenous Perspectives on Restoring Our World

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Inhabitants is a feature documentary that follows five Native American Tribes across deserts, coastlines, forests, and prairies as they restore their traditional land management practices. For millennia...

£5.00 – £12.00

The Long Coast

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

In a series of lyrical portraits, The Long Coast illuminates the stories of Maine’s seafolk, those whose lives and livelihoods are inextricably connected to the ocean. This atmospheric...

£5.00 – £12.00

The Shepherds of Berneray

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

In 1980, Allen Moore and Jack Shea, two ethnographic filmmakers from Harvard University, moved their families to the island of Berneray in the Outer Hebrides. Over the...

£5.00 – £12.00

Immersion at the Hebrides International Film Festival

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

The HIFF immersion programme offer a series of short art and environment films including Anandala by Kevin Mack. The Films […]

£3.00

Savage Waters

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

A stunning and intimate portrait of modern adventurers as they follow clues left in a 19th century treasure-hunter’s journal to find and ride a mythical wave in some of the most dangerous waters of the Atlantic.

£5.00 – £12.00

An Cailín Ciúin (The Quiet Girl)

The Quiet Girl is a 2022 Irish language film written and directed by Colm Bairéad. Set in 1981, the film follows...

£5.00 – £12.00

Calum Alex Macmillan with Ross Martin

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Oidhche de cheòl leis an t-seinneadair Calum Alex MacMillan agus an ceòladair cliùteach Ross Martin bho Dàimh.

£7.00 – £10.00

Rachel Walker & Aaron Jones

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Bidh Rachel Walker & Aaron Jones a' tadhail air Cnoc Soilleir mar phàirt den...

Aifreann Ghàidhlig

St Peters' Church St Peters' Catholic Church, Daliburgh, Isle of South Uist, United Kingdom

Aifreann Ghàidhlig l Gaelic Mass Aifreann aig Eaglais Naomh Pheadair - 11.30m. Mass at St Peters' Church, Daliburgh - 11.30am.

Cèilidh Fàilteachaidh

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Tha Ceòlas agus coimhearsnachd Uibhist a Deas a’ cur fàilte bhlàth oirbh airson Sgoil Shamhraidh 2023 a chur air bhonn! […]

£10.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Aonghas Iain Dòmhnullach a'coimhead air dualchas is cleachdaidhean nan Gàidheal, agus sgeulachdan […]

Event Series Reels & Quadrilles

Reels & Quadrilles

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas Reels & Quadrilles fosgailte don choimhearsnachd le Mòrag & Niall Mac a' Phearsain. Reels & Quadrilles class open to […]

Event Series Cabadaich le Ceòlas

Cabadaich le Ceòlas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clasaichean còmhraidh aig an Sgoil Shamhraidh, fosgailte don choimhearsnachd agus do gach ìre le Catrìona Chaimbeul. In-person Cabadaich le Ceòlas […]