Welcome Cèilidh

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Tha Ceòlas agus coimhearsnachd Uibhist a Deas a' cur fàilte bhlàth oirbh airson Sgoil Shamhraidh 2022 a chur air bhonn. […]

£5.00

Harmonic Singing – Monday

Cnoc Soilleir Daliburgh, Isle of South Uist

Harmony Singing – Cnoc Soilleir Cothrom air leth a bhith ag ionnsachadh seinn co-sheirm le Nana Mzhavanadze - tha sonas […]

Free

Session – Lochboisdale Hotel

Lochboisdale Hotel Isle of South Uist

Seisean-ciùil ann an Taigh-Òsta Loch Baghasdail - fàilte oirbh! Feel free to bring your instruments and join a session at the […]

Piping Concert

St Peter's Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Oidhche Phìobaireachd le pìobairean òga Uibhist agus an luchd-teagaisg aig Ceòlas, nam measg, Seonaidh Mac an t-Saoir, Keith MacDhòmhnaill à […]

£10.00

Cape Breton Square Dance

Cnoc Soilleir Daliburgh, Isle of South Uist

Thigibh còmhla ris an luchd-teagaisg à Alba Nuadh airson an dannsa cèilidh aca fhèin ionnsachadh, le spòrs gu leòr agus […]

Free

Singing Concert

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Oidhche nan seinneadair còmhla ri Cathy Anna Nic a' Phì, Gillebrìde agus Màiri Nic Ille Mhaoil agus aoighean eile. An […]

£10.00

A Walk and a Dram

A Walk and a Dram - South Lochboisdale Thigibh còmhla ri Dòmhnall Ruairidh Caimbeul air chuairt ann an Taobh a […]

£5.00

Session at Am Politician

The Politician 3 Balla, Eriskay

Seisean-ciùil fosgailte aig Am Politician ann an Èirisgeidh. Cuiribh fòn thuca ro-làimh gus bòrd a ghlèidheadh. Feel free to bring […]

Cape Breton Night

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Oidhche de cheòl leis na h-aoighean againn à Alba Nuadh. Bidh Kimberley Fhriseal agus bràithrean Dhòmhnullach air a' cheòl, còmhla […]

£10.00

Session – Borrodale Hotel

Borrodale Hotel Daliburgh, Isle of South Uist

Seisean-ciùil aig Taigh-Òsta a' Bhorrodail Join a session at the Borrodale Hotel. FREE

Fiddle and Dance Night

St Peter's Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Ceòl na fìdhle bho gach taobh an Atlantic agus danns' de gach seòrsa. Cuiribh oirbh na brògan dannsaidh airson deagh […]

£10.00

Cèilidh Mòr

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Cèilidh Mòr a chuireas crìoch air Sgoil Shamhraidh Cheòlais na bliadhna - le ceòl, òrain is dannsa bhon sgioba luchd-teagaisg […]

£10.00