Event Series Cabadaich le Ceòlas

Cabadaich le Ceòlas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clasaichean còmhraidh aig an Sgoil Shamhraidh, fosgailte don choimhearsnachd agus do gach ìre le Catrìona Chaimbeul. In-person Cabadaich le Ceòlas […]

Cuairt le Dram

South Lochboisdale South Lochboisdale, Isle of South Uist, United Kingdom

Cuairt le dram agus gu leòr sgeulachdan le Dòmhnall Ruairidh Caimbeul, a' dol sìos Taobh a Deas Loch Baghasdail. A […]

£5.00

Ceòlas @ Am Politician

Am Politician Am Politician, 3 Balla, Eriskay, Isle of South Uist, United Kingdom

Seiseanan anns na taighean-òsta ann an Uibhist le cuid na luchd-ciùil & seinneadairean a tha air a bhith a' teagasg […]

Ceòlas Càirdeas – Cape Breton & Scotland Night

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Oidhche de cheòl leis na h-aoighean againn à Ceap Breatainn agus feadhainn à Alba cuideachd airson comharrachadh an càirdeas sònraichte […]

£10.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Aonghas Iain Dòmhnullach a'coimhead air dualchas is cleachdaidhean nan Gàidheal, agus sgeulachdan […]

Event Series Reels & Quadrilles

Reels & Quadrilles

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas Reels & Quadrilles fosgailte don choimhearsnachd le Mòrag & Niall Mac a' Phearsain. Reels & Quadrilles class open to […]

Local Producers Fayre

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Bidh gnothachasan agus buidhnean ionadail a tighinn an làthair ann an Cnoc Soilleir airson rudan a reic agus fios a […]

Òraid le Aonghas Iain

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Còmhradh le Aonghas Iain Dòmhnallach mu bhith a' cruinneachadh sgeulachdan ann an Uibhist sna 60an agus na 70an. Informal talk […]

Ceòlas @ Borrodale Hotel

Borrodale Hotel Borrodale Hotel, Daliburgh, Isle of South Uist, United Kingdom

Seiseanan anns na taighean-òsta ann an Uibhist le cuid na luchd-ciùil & seinneadairean a tha air a bhith a' teagasg […]

Oidhche Phìobaireachd, a’ cuimhneachadh air Ivan Dòmhnallach

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

  Oidhche Phìobaireachd le pìobairean Uibhist agus an luchd-teagaisg aig Ceòlas. Tha an oidhche shònraichte seo a cuimhneachadh air sàr-phìobaire à […]

£10.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Aonghas Iain Dòmhnullach a'coimhead air dualchas is cleachdaidhean nan Gàidheal, agus sgeulachdan […]

Event Series Reels & Quadrilles

Reels & Quadrilles

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas Reels & Quadrilles fosgailte don choimhearsnachd le Mòrag & Niall Mac a' Phearsain. Reels & Quadrilles class open to […]

Event Series Cabadaich le Ceòlas

Cabadaich le Ceòlas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clasaichean còmhraidh aig an Sgoil Shamhraidh, fosgailte don choimhearsnachd agus do gach ìre le Catrìona Chaimbeul. In-person Cabadaich le Ceòlas […]

Cuairt le Ulaidhean Uibhist

Bornish Church St Mary's Catholic Church, Bornais, Isle of South Uist, United Kingdom

Guided Tour with Uist Unearthed Cuairt còmhla ri sgioba Ulaidhean Uibhist bho UHI Innse Gall mun cuairt Bòrnais, a' coimhead […]

Ceòlas @ Lochboisdale Hotel

Lochboisdale Hotel Lochboisdale Hotel, Lochboisdale, Isle of South Uist, United Kingdom

Seiseanan anns na taighean-òsta ann an Uibhist le cuid na luchd-ciùil & seinneadairean a tha air a bhith a' teagasg […]

Fìdheall & Dannsa

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Fiddle & Dance Night Ceòl na fìdhle bho gach taobh a Chuain Siar agus danns’ de gach seòrsa. Cuiribh oirbh […]

£10.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Aonghas Iain Dòmhnullach a'coimhead air dualchas is cleachdaidhean nan Gàidheal, agus sgeulachdan […]

Event Series Reels & Quadrilles

Reels & Quadrilles

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas Reels & Quadrilles fosgailte don choimhearsnachd le Mòrag & Niall Mac a' Phearsain. Reels & Quadrilles class open to […]

Crossover Concert

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Short performances in music, dance and Gaelic drama from the Summer School students created during the Crossover classes through the […]

Cèilidh Mòr

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Cèilidh Mòr a chuireas crìoch air Sgoil Shamhraidh Cheòlais na bliadhna, le ceòl, òrain is dannsa bhon sgioba luchd-teagaisg iongantach […]

£12.00

Ceòlas @ Piping Live!

National Piping Centre National Piping Centre, 30-34 McPhater St, Glasgow, Glasgow, United Kingdom

Bidh Ceòlas aig Piping Live am bliadhna! Ceòlas will be at Piping Live!

Tionscadal an Annie Jane

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Tiogaidean ri fhaighinn an seo | Tickets available here   A concert celebrating those who make the difficult choice to […]

Aly Bain & Phil Cunningham

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Bidh Phil Cunningham agus Aly Bain air ais ann an Uibhist!
Phil Cunningham and Aly Bain are back in Uist...

£15.00

Cèilidh le St Peters Traditional Dance Club

St Peters' Hall St Peters' Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Cèilidh Coimhearsnachd ann an Talla Naomh Pheadair ann an co-bhonn le St Peter's Traditional Dance Club Ceòl beò agus dannsa […]

Às an Tobar 2023

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Fèis Litreachas Gàidhlig 2023 - Gaelic Literary Festival 2023

Fèill an Earraich – Rebecca Hill & Charlie Stewart

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

DUE TO FERRY TIMETABLE CHANGES, THIS EVENT IS REGRETTABLY POSTPONED. WE HOPE TO WELCOME REBECCA & CHARLIE TO UIST IN […]

Free – £15.00

Fèill an Earraich – SCIAF Stations of the Cross

St Mary's Church, Benbecula Griminish, Benbecula, United Kingdom

Fèill an Earraich - SCIAF Stations of the Cross A bilingual ecumenical musical service at St Mary's Church, Benbecula 3pm […]