Cèilidh Fàilteachaidh

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Welcome Cèilidh   Tha Ceòlas agus coimhearsnachd Uibhist a Deas a’ cur fàilte bhlàth oirbh airson Sgoil Shamhraidh 2024 a […]

£15.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Catriona Nic an t-Saoir agus aoigh sònraichte gach latha a' coimhead air […]

Talk and Recital with Mary McCarthy

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Mary McCarthy is one of the foremost Suzuki teachers in Europe. She is director of National Suzuki Piano Teacher Training […]

Free – £5.00

Gàidhlig & Atharrachadh na Gnàth-Shìde

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

A talk on climate change, Gaelic & the arts with Anndra Muncaster   Bidh an òraid seo a' coimhead air […]

Free – £5.00
Event Series Cabadaich le Ceòlas

Cabadaich le Ceòlas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clasaichean còmhraidh aig an Sgoil Shamhraidh, fosgailte don choimhearsnachd agus do gach ìre. In-person Cabadaich le Ceòlas conversation sessions open […]

Ceòlas @ Am Politician

Am Politician Am Politician, 3 Balla, Eriskay, Isle of South Uist, United Kingdom

Seiseanan anns na taighean-òsta ann an Uibhist le cuid den luchd-ciùil & seinneadairean a tha air a bhith a' teagasg […]

Oidhche nan Òran

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Gaelic Song Concert   Oidhche de dh'òrain Ghàidhlig le cuid de na sheinneadairean as fheàrr ann an saoghal na Gàidhlig! […]

£15.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Catriona Nic an t-Saoir agus aoigh sònraichte gach latha a' coimhead air […]

Càradh na Pìoba

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Workshop on upkeeping your bagpipes with Seonaidh MacIntyre   This workshop will be delivered in Gàidhlig and English. This event […]

Free – £5.00

Sgilean Clàraidh aig an Taigh

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Simple home recording setups with Scott MacLeod from Wee Studio Records This workshop will be delivered in English. This event […]

Free – £5.00

Pìobairean Uibhist

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Talk by Iain MacDonald with music from Seonaidh MacIntyre & Kevin Beaton   Bidh Stiùiriche Ealain Cheòlais Iain Dòmhnullach a' […]

Free – £5.00
Event Series Cabadaich le Ceòlas

Cabadaich le Ceòlas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clasaichean còmhraidh aig an Sgoil Shamhraidh, fosgailte don choimhearsnachd agus do gach ìre. In-person Cabadaich le Ceòlas conversation sessions open […]

Ceòlas @ Loch Baghasdail

Lochboisdale Hotel Lochboisdale Hotel, Lochboisdale, Isle of South Uist, United Kingdom

Seiseanan anns na taighean-òsta ann an Uibhist le cuid den luchd-ciùil & seinneadairean a tha air a bhith a' teagasg […]

Taighean Cèilidh

South Uist Isle of South Uist, Eileanan Siar, United Kingdom

More information coming soon! This event is for summer school participants only.

Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Catriona Nic an t-Saoir agus aoigh sònraichte gach latha a' coimhead air […]

Cuairt Mgr. Ailein

Fr. Allan Trail with Comann Eachraidh Èirisgeidh   Cuairt Mgr. Ailein ann an Èrisigeidh còmhla ri Comann Eachdraidh Èirisgeidh. Fr. […]

Ceòlas @ Poll a’ Charra

Polochar Inn Polochar Inn, West Kilbride, Isle of South Uist, United Kingdom

Seiseanan anns na taighean-òsta ann an Uibhist le cuid den luchd-ciùil & seinneadairean a tha air a bhith a' teagasg […]

Oidhche Phìobaireachd

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Piping Concert   Oidhche Phìobaireachd le pìobairean Uibhist agus an luchd-teagaisg aig Ceòlas. A night of piping with some of […]

£15.00

Ceòlas x Fèis Tìr a’ Mhurain Tutor Dance

Talla Staoinebrig Stoneybridge Hall, Staoinebrig, Isle of South Uist, United Kingdom

Dannsa le oidean Cheòlais agus Fèis Tìr a' Mhurain! Cèilidh dance with tutors from Ceòlas and Fèis Tìr a' Mhurain! […]

£10.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Catriona Nic an t-Saoir agus aoigh sònraichte gach latha a' coimhead air […]

Ceòl-taic Alba Nuadh

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

The style and technique of Cape Breton accompaniment   Demonstration with our musicians from Cape Breton - Kyle Macdonald, Kolten […]

Free – £5.00

Boireannaich Uibhist

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Women of Uist Còmhradh le Catrìona Nic an t-Saoir mu bhoireannaich Uibhist. Conversation with Catriona MacIntyre about the women of […]

Free – £5.00
Event Series Cabadaich le Ceòlas

Cabadaich le Ceòlas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clasaichean còmhraidh aig an Sgoil Shamhraidh, fosgailte don choimhearsnachd agus do gach ìre. In-person Cabadaich le Ceòlas conversation sessions open […]

Ceòlas: Its Influence on my Playing Style & Musicianship

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Ciar Milne explores how his annual visits to the Ceòlas Summer School between 2008 and 2019 have influenced his piping […]

Free – £5.00

Ceòlas @ Borrodale Hotel

Borrodale Hotel Borrodale Hotel, Daliburgh, Isle of South Uist, United Kingdom

Seiseanan anns na taighean-òsta ann an Uibhist le cuid den luchd-ciùil & seinneadairean a tha air a bhith a' teagasg […]

Fìdheall & Dannsa

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

Fiddle & Dance Night   Ceòl na fìdhle bho gach taobh den Chuan Siar agus dannsa de gach seòrsa. Cuiribh […]

£10.00
Event Series Seanchas

Seanchas

Cnoc Soilleir Cnoc Soilleir, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist, United Kingdom

Clas fosgailte don choimhearsnachd ann an Seanchas, le Catriona Nic an t-Saoir agus aoigh sònraichte gach latha a' coimhead air […]

Ceòlas Càirdeas Recital

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

A special recital with our fiddle tutors Kyle MacDonald, Kolten MacDonell, Christ Stout and participants in our Ceòlas youth classes. […]

£10.00

Cèilidh Mòr

Southend Community Hall Southend Community Hall, Daliburgh, Isle of South Uist, Isle of South Uist

**Waiting list for in-person tickets - please contact info@ceolas.co.uk or phone 01878790600.** Cèilidh Mòr a chuireas crìoch air Sgoil Shamhraidh […]

£15.00