Latest Past Events

Cèilidh Mòr

Southend Community Hall Daliburgh

Cèilidh Mòr a chuireas crìoch air Sgoil Shamhraidh Cheòlais na bliadhna - le ceòl, òrain is dannsa bhon sgioba luchd-teagaisg […]

£10.00

Fiddle and Dance Night

St Peter's Hall Daliburgh

Ceòl na fìdhle bho gach taobh an Atlantic agus danns' de gach seòrsa. Cuiribh oirbh na brògan dannsaidh airson deagh […]

£10.00

Session – Borrodale Hotel

Borrodale Hotel Daliburgh

Seisean-ciùil aig Taigh-Òsta a' Bhorrodail Join a session at the Borrodale Hotel. FREE