Latest Past Events

Beinn Lee Live with special guest Màiri MacMillan

Southend Community Hall Daliburgh, Isle of South Uist

Cuirm-chiùil le Beinn Lee agus aoigh shònraichte Màiri NicIlleMhaoil Tha Ceòlas air leth toilichte cuirm-chiùil bheò a chur air adhart mar […]

Local Boat Trip

Thig air turas bàta mar phàirt de Sgoil Shamhraidh Cheòlais 2021. Feumaidh sibh clàradh ro-làimh. Bidh sinn a' cumail ri […]

£24