Ceòlas Summer School | Learn Gaelic, Music, Song & Dance in South Uist

Our 2024 Summer School will take place in South Uist from Sunday 7th to Friday 12th July.

Read more >

Fealla-Dhà Fad an Latha – Seachdain na Gàidhlig 2024

Nach tig sibh còmhla ri sgioba Cheòlais airson latha de fealla-dhà le dràma, ceòl agus dannsa airson inbhich agus daoine […]

Read more >

Rèidio Cheòlais

Rèidio Cheòlais is a new online Gaelic radio station run by Ceòlas!

Read more >