Obraichean gan sanasachd (Cnoc Soilleir)

Tha Ceòlas a’ siubhal Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach às leth a’ phròiseict Cnoc Soilleir. Is e an latha-dùnaidh airson thagraichean 23 Ògmhios, 2017 aig 5f. Gus iarrtas a chur a-steach, cuiribh thugainn litir chòmhdach agus CV. Tha fiosrachadh a bharrachd ri fhaotainn bho Cheòlas.   Tuairsgeulan Obrach Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach (Cnoc Soilleir) [Beurla]   Post air am maoineachadh le Comhairle nan Read more about Obraichean gan sanasachd (Cnoc Soilleir)[…]