Prògram (sgoil/feasgair)

Tha an sreath de thachartasan feasgair agus oidhche air aon de na rudan as prìseile mun sgoil shamhraidh, a’ gabhail a-steach cuairtean, seiseanan-chiùil sna taighean-òsta, agus dannsaichean is cèilidhean sna tallaichean-baile. Tha na taighean-cèilidh do dh’oileanaich na sgoil shamhraidh a-mhàin.