Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

Prògram Fèis Chullaig

Prògram den fhèis a ruitheas eadar 28-31/12 ann an Uibhist a Deas agus Èirisgeidh.

Leugh tuilleadh

Breabach: 29 Samh

Tha Breabach – aon de na còmhlain chiùil thradaiseanta as fheàrr san dùthaich – a’ tighinn a dh’Uibhist air an …

Leugh tuilleadh

Às an Tobar: fèill leabhraichean Uibhist

Às an Tobar,  fèill leabhraichean Uibhist air a chur air adhart le Ceòlas, Cothrom, Taigh Chearsabhagh agus Leabharlainn nan Eilean Siar, a …

Leugh tuilleadh

Ceòlas sa Bhaile: 3 Nov

Ceòlas a’ tighinn dhan bhaile mhòr gus blasad de shamhradh Uibhist a thoirt do Seachdain na Gàidhlig, fèis Ghàidhlig Dhùn Èideann. …

Leugh tuilleadh