Bidh daoine ag ràdh...

Tha mi cho taingeil gun d’fhuair mi an sgoilearachd seo – ’s e cothrom air leth a bh’ ann a bhith ‘g ionnsachadh bho chuid de na ceòladairean, seinneadairean is dannsairean as fheàrr san t-saoghal, agus mholainn e do dhuine sam bith!! Tapadh leibh, Ceòlas, airson a h-uile rud a nì sibh.

Màiri Britton

Naidheachdan Ùra

Crìonadh na Gnàth-shìde agus Uibhist: symposium Cheòlais 2019

Dh’fhaodadh gur i coimhearsnachd Uibhist a’ chiad àite ann an Alba a dh’fhuilingeas ri linn crìonadh na gnàth-shìde agus èirigh …

Leugh tuilleadh

Prògram Coimhearsnachd na Sgoil Shamhraidh

Tachartasan coimhearsnachd, a’ gabhail a-steach chuairtean, òraidean agus cuirmean, eadar 7-12 den Iuchar, 2019.

Leugh tuilleadh

Leabhran-iùil ùr do dh’Oighreachd Uibhist a Deas

Dh’fhoillsich Ceòlas leabhran ùr dà-chànanach sam bheil clàr-làraichean dualchais agus arc-eòlais ann an Oighreachd Uibhist a Deas (Èirisgeidh gu Beinn …

Leugh tuilleadh

Scottish Ballet, Lìonacleit; 14/06

DihAoine 14mh den Ògmhios, 7:30f, Theatre Sgoil Lìonacleit. Taghadh de dh’obair-ealain a chaidh a thaghadh mar phàirt den t-Seusan Dhidseatach …

Leugh tuilleadh