October 31, 2017

Às an Tobar

Fèill litreachais ùr, ri linn Seachdain Leabhraichean na h-Alba, a’ coimhead air litreachas Gàidhlig Uibhist, bho 30 Samh – 2 Dùbh, 2017. Am measg na bh’ ann, bha

Leugh mu dheidhinn an seo.

Chaidh an fhèill seo a mhaoineachadh le Urras Leabhraichean na h-Alba, Alba Chruthachail, Bòrd na Gàidhlig agus Comhairle nan Eilean Siar. Tha barrachd fiosrachaidh an seo; agus làn-liosta de na tha dol sna h-Eileanan an Iar an seo.