Co-chomhairleachadh Roghainn Dealbhachaidh Cnoc Soilleir

Thathar a’ cur fàilte air beachdan sam bith bhon phoball co-cheangailte ris na roghainnean dealbhachaidh Cnoc Soilleir, a rinneadh le John Renshaw Architects. Bu chòir do bheachdan a bhith air an cur a-steach gu info@ceolas.co.uk co-cheangailte ri roghainn dealbhachaidh, goireasan feumail, stuth togail airson an taobh a-muigh, agus air feumalachdan sònraichte do dh’àite son dannsa Read more about Co-chomhairleachadh Roghainn Dealbhachaidh Cnoc Soilleir[…]

Taic £1m do Chnoc Soilleir le Riaghaltas na h-Alba

Tha sinn cuideachd air leth toilichte innse gu bheil sinn air taic-airgid luach millean not fhaighinn bho Riaghaltas na h-Alba airson a chur ri Cnoc Soilleir – pròiseact togail ann an Uibhist a Deas. Tha an Leas Phrìomh Ministear, John Swinney, air dearbhadh gun tèid £1 millean a thoirt do phròiseact Chnoc Shoilleir. ’S e Read more about Taic £1m do Chnoc Soilleir le Riaghaltas na h-Alba[…]