Greis-ghnìomhachais Oileanach Gàidhlig 2017

Greis-ghnìomhachais Oileanach Gàidhlig 2017 Ann an co-bhonn le Bòrd na Gàidhlig, tha Comhairle nan Eilean Siar a’ tabhann cothroim do dh’ oileanaich le sgilean Gàidhlig a bhith a’ cosnadh airson deich seachdainean as t-samhradh 2017 aig buidhnean a tha a’ cleachdadh Gàidhlig mar mheadhan obrach gu làitheil. Faodaidh na deich seachdainean a ruith aig àm Read more about Greis-ghnìomhachais Oileanach Gàidhlig 2017[…]

Posted in

Clas Gàidhlig

Clasaichean Gàidhlig Gaelic Classes Gach Dimàirt   –   Tuesdays Sgoil an Iochdair   –   Iochdar School 6.30 – 7.30 Beginners 7.30 – 8.30       Post Beginner Gàidhlig dhan na h-uile! Parents/Staff/Carers/All ages £7.00            01878 700154      Registered Charity: SCO31179   Company No: SC216090 gaelic-classes-new

Posted in