Uibhist, Malaig agus Lunnainn – mìos trang aig Ceòlas

B’ e mìos loma-làn a bh’ ann airson a h-uile duine aig Ceòlas am mìos mu dheireadh, agus iad air a bhith a’ riuth thachartasan feadh na dùthcha rè na Cèitein. Thòisich cùisean air 5mh Cèitean leis a’ cho-labhairt ‘Òran is Fonn’, far an robh sinn a chur fàilte air iomadach caraid, seann agus ùr. Read more about Uibhist, Malaig agus Lunnainn – mìos trang aig Ceòlas[…]

Òran ‘s Fonn – 5mh, 6mh, 7mh Cèitean

Làn-phrògram Òran ‘s Fonn ’S e Uibhisteach a th’ ann an Gillebrìde MacIlleMhaoil. ’S e am mac as òige aig Niall Sheonaidh Nèill à Gearraidh Bhailteas agus Ann Dhòmhnaill Ailean ’Illebhrìde à Baghasdal. ’S e Gàidhlig a chiad chànan agus cànan an teaghlaich. B’ e deagh phìobaire a bha na athair agus bha ceòl, sgeulachdan agus Read more about Òran ‘s Fonn – 5mh, 6mh, 7mh Cèitean[…]