October 27, 2015

Siubhail ann an Uibhist

Bidh Ceòlas a’ cur meanbh-bhus air dòigh airson oileanaich gu na clasaichean agus tòrr de na tachartasan oidhche. Thig am bus gur togail bhon phort-adhair, port-aiseig, agus àite-còmhnaidh ann am Beinn na Faoghla, Uibhist a Deas agus Èirisgeidh. Tha, cuideachd, seirbhis-bus nan Eilean. Tha tagsichean ann – gheibh sibh na h-àireamhan am pasgan Ceòlas. Agus, ma tha sibh stèigte, bidh daoine daonnan a’ toirt lioftaichean dha chèile.

Cuir fios thugainn ma tha ceist sam bith agaibh.