Obraichean gan sanasachd (Cnoc Soilleir)

Tha Ceòlas a’ siubhal Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach às leth a’ phròiseict Cnoc Soilleir. Is e an latha-dùnaidh airson thagraichean 23 Ògmhios, 2017 aig 5f. Gus iarrtas a chur a-steach, cuiribh thugainn litir chòmhdach agus CV. Tha fiosrachadh a bharrachd ri fhaotainn bho Cheòlas.   Tuairsgeulan Obrach Co-òrdanaiche Chùmhnantan Teicneigeach (Cnoc Soilleir) [Beurla]   Post air am maoineachadh le Comhairle nan Read more about Obraichean gan sanasachd (Cnoc Soilleir)[…]

Uibhist, Malaig agus Lunnainn – mìos trang aig Ceòlas

B’ e mìos loma-làn a bh’ ann airson a h-uile duine aig Ceòlas am mìos mu dheireadh, agus iad air a bhith a’ riuth thachartasan feadh na dùthcha rè na Cèitein. Thòisich cùisean air 5mh Cèitean leis a’ cho-labhairt ‘Òran is Fonn’, far an robh sinn a chur fàilte air iomadach caraid, seann agus ùr. Read more about Uibhist, Malaig agus Lunnainn – mìos trang aig Ceòlas[…]