Às an Tobar – fèill litreachais 30/11-2/12/17

Fèill ùr litreachais Bidh litreachas Gàidhlig Uibhist a’ nochdadh ann an iomadach cruth, bho òrain is bàrdachd, gu faclan is cainnt, agus sgeulachdan is nobhailean. Bidh beairteas an litreachais seo a’ biadhachadh a chèile, a’ leigeil leis na ginealaichean tarraing à tobair dhomhainn an dùthchais. San fhèill litreachais seo, gheibhear blasad beadarach de na th’ Read more about Às an Tobar – fèill litreachais 30/11-2/12/17[…]

Symposium Ceòlas a’ soilleireachadh sliochd bhàrd meadhan-aoiseach

B’ e Clann ’ic Mhuirich, teaghlach bhàrd clasaigeach a dh’fhan ann an Stadhlaigearraidh agus Dreumasdal eadar an 16mh agus an 19mh linn, cuspair symposium coimhearsnachd Ceòlas Uibhist airson 2017. Nochd tòrr mòr às a’ choimhearsnachd aig an tachartas thar ceithir latha, cho math ris an dà ollamh, Dr Sìm Innes, Oilthigh Ghlaschu, Dr Ùisdean Cheape, Read more about Symposium Ceòlas a’ soilleireachadh sliochd bhàrd meadhan-aoiseach[…]

Co-chomhairleachadh Roghainn Dealbhachaidh Cnoc Soilleir

Thathar a’ cur fàilte air beachdan sam bith bhon phoball co-cheangailte ris na roghainnean dealbhachaidh Cnoc Soilleir, a rinneadh le John Renshaw Architects. Bu chòir do bheachdan a bhith air an cur a-steach gu info@ceolas.co.uk co-cheangailte ri roghainn dealbhachaidh, goireasan feumail, stuth togail airson an taobh a-muigh, agus air feumalachdan sònraichte do dh’àite son dannsa Read more about Co-chomhairleachadh Roghainn Dealbhachaidh Cnoc Soilleir[…]