Ciad fhèill litreachais Ghàidhlig a’ tarraing sluagh

’S e soirbheachas mòr a bh’ anns a’ chiad fhèill litreachais tron Ghàidhlig ann an Uibhist, ‘Às an Tobar’, a rèir Ceòlas Uibhist, a chuir air dòigh i. A’ ruith eadar 30 Samhain is 2 Dùbhlachd, bha an fhèill a’ taisbeanadh na farsaingeachd de litreachas ga cruthachadh sa Ghàidhlig, an dà chuid le Uibhistich no mu chuspairean Uibhisteach. Bha còrr is 130 duine an làthair thar na fèille. […]

Às an Tobar – fèill litreachais 30/11-2/12/17

Fèill ùr litreachais Bidh litreachas Gàidhlig Uibhist a’ nochdadh ann an iomadach cruth, bho òrain is bàrdachd, gu faclan is cainnt, agus sgeulachdan is nobhailean. Bidh beairteas an litreachais seo a’ biadhachadh a chèile, a’ leigeil leis na ginealaichean tarraing à tobair dhomhainn an dùthchais. San fhèill litreachais seo, gheibhear blasad beadarach de na th’ Read more about Às an Tobar – fèill litreachais 30/11-2/12/17[…]