Ciad fhèill litreachais Ghàidhlig a’ tarraing sluagh

’S e soirbheachas mòr a bh’ anns a’ chiad fhèill litreachais tron Ghàidhlig ann an Uibhist, ‘Às an Tobar’, a rèir Ceòlas Uibhist, a chuir air dòigh i. A’ ruith eadar 30 Samhain is 2 Dùbhlachd, bha an fhèill a’ taisbeanadh na farsaingeachd de litreachas ga cruthachadh sa Ghàidhlig, an dà chuid le Uibhistich no mu chuspairean Uibhisteach. Bha còrr is 130 duine an làthair thar na fèille. […]