£1.8m gu Cnoc Soilleir

7th Am Màrt 2019

Chaidh fhoillseachadh gum faigh Cnoc Soilleir £1.8m às a’ mhaoin RCGF (Maoin Ath-leasachaidh Riaghaltas na h-Alba).

Leugh brath-naidheachd Comhairle nan Eilean Siar an seo: https://www.cne-siar.gov.uk/news/2019/march/comhairle-secures-government-funding-for-major-investments