AGM; 30/11

30th An Dàmhair 2018

Talla a’ Chinn a Deas, 7f, fàilte ro na h-uile

Tha fàilte romhaibh gus tighinn còmhla rinn chun na h-AGM againn gus cluinntinn mun deagh obair a rinneadh thar na bliadhna a dh’fhalbh.