Lagh a’ Chladaich – Ceòlas symposium

Ochòin, a chiallain, gur mi tha cianail ’S mi ’n seo gam riasladh am beul na Cròice; An todhar fiadhaich ’s e doirbh a lìonadh, ’S chan eil sa Chrìosdachd na spìonadh ròin’ às. (Dòmhnall Iain Dhonnchaidh, Òran an Fheamnaidh) The bounty of the foreshore to the people of Uist has long been recognised through Read more about Lagh a’ Chladaich – Ceòlas symposium[…]

Ceòlas Uibhist awarded Open Project Funding for 2018 season

Creative Scotland announced Open Project Funding for Ceòlas Uibhist towards its 2018 Gaelic arts programme. The award is for a total of £41,180 against a range of events including the annual summer school, community heritage symposium, Fèis Chullaig and new bilingual book festival Às an Tobar. The announcement comes during the run-up to one of Read more about Ceòlas Uibhist awarded Open Project Funding for 2018 season[…]

Youth Music & Dance Programme for #YOYP2018

The scheduling for this project has changed to start in the autumn. Ceòlas Uibhist has secured funding to run a traditional music and dance programme for young people in Uist. £15,000 was awarded through Creative Scotland’s The Royal Edinburgh Military Tattoo Youth Talent Development Programme, a pilot fund organised as part of the Year of Young Read more about Youth Music & Dance Programme for #YOYP2018[…]