Ceòlas@Celtic

8th November 2017

[:en]**SOLD OUT**

When: 20 January, 8pm.

Where: Partick Burgh Hall, G11 5LW.

Who: Beinn Lee and special guests

What: a supercharged, Hebridean-style cèilidh and dance

Price: £12 

More information available on Celtic Connections website.

 

[:gd]**AIR A REIC A-MACH**

Cuin: 20 Faoillteach, 8f.

Càite: Talla Bhaile Pàrtaig, G11 5LW.

Cò: còmhlan-cèilidh Beinn Lì agus aoighean sònraichte eile

Dè: dannsa agus cèilidh

Prìs: £12 

Barrachd fios air làrach-lìn Celtic Connections.

 

 

 [:]