Ceòlas @ Bothan DhunEideann – 6th May

28th April 2016

Details HERE

Friday 6th May, Canon’s Gait, Edinburgh. 8pm £3/5

Rona Lightfoot  –   Òrain…

Ailean Dòmhnullach – Pìob, Òrain

Sineag MacIntyre  – Òrain

Fin Moore – Pìob

Sarah Hoy – Fidheall

Rona Wilkie  – Fidheall, Òrain

Marit Fält – Mandola, Cittern