Feasgar Leann nam Biast (14/11)

2nd November 2015

Tha fàilte romhaibh gu feasgar Leann nam Biast far am bi cèilidh is còmhradh mu sheann deoch nan Uibhisteach. Tha Ceòlas Uibhist agus Comann Eachdraidh Uibhist a Deas a’ cur feasgar air dòigh a-mach air cuimhneachain is seanchas mun leann. Bidh blasadan den deoch rim faotainn ann.
leann nam biast